Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv
В патче 9.5 бъекта 907 (Награда за 3 кампанию) получит следующий баф

- пробитие с 219 до 264
- перезарядка с 7.1с до 6.5с
- разброс в движении с 0.12 до 0.1
- время прицеливания с 2.3с до 2с
Реклама | Adv