Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv
Дата: 14.12.2010 09:28:51
Tanitha: Please report team killers instead of killing them
Team killing is against the rules.
The current rules are not perfect, I'm sure that the rules will be improved many times, but these are the rules that you need to do now.
Closing this thread.
**********
Prosimy o zgłaszanie killers team zamiast zabijania ich
zabijania Team jest sprzeczne z zasadami.
Obecne przepisy nie są doskonałe, jestem pewien, że przepisy zostaną ulepszone wiele razy, ale takie są zasady, że trzeba zrobić teraz.
Zamknięcie tego wątku.

Реклама | Adv