Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Aktualizacja 1.11.1 - Zgłaszanie Błędów

Дата: 27.01.2021 10:59:53
parim1331: Bug związany z błędnym wyświetlaniem PŻ może być spowodowany przez aplikację Overwolf. Aby naprawić ten błąd wystarczy wyłączyć aplikację "Overwolf", a następnie usunąć plik "mod_ow.pyc", który znajduje się w folderze res_mods\1.11.0.0\scripts\client\gui\mods.  

Реклама | Adv