Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Sstyxina informuje o novinkách

Дата: 30.10.2020 13:32:40
Sstyx: Ve hře jste si určitě povšimli chyby u upoutávky na náš svátek a mise s tímto spojené. Obrázek se již mění a bude nahrazen vhodnější variantou, která vyjadřujeje naší úctu. Tato předchozí verze obrázku se přepracuje tak, aby k této chybě již pokud možno nedošlo. Moc se za tuto chybu naším jménem omlouvám!

Реклама | Adv