Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

FAQ - Často kladené otázky

Дата: 19.06.2020 19:12:28
Sstyx: V tomto tématu budou shromážděny nejčastěji kladené otázky. Tento post bude průběžně upravován. Pokud se objeví otázky uvedené v FAQ, budou vlákna uzavřeny s odkazem na toto téma. 1. Plány - Mám mnoho univerzálních nebo národních plánku a jsou pro  mě naprosto zbytečné. Mohu si je vyměnit nebo prodat?Momentálně není žádná z těchto možností dostupná. Do budoucna ovšem plánujeme přepracování tohoto systému, aby se s plány mohlo nakládat i takto.Šance na získání národních plánů závisí i na počtu tanků ve výzkumném stromě. Plánky národů s více tanky padají častěji (např. u SSSR a německého národu padají častěji než u polského či italského) 2. Plány - dostávám mnoho univerzálních a prakticky žádné národní. Šance na získání univerzálních plánků je několikrát vyšší než je tomu u národních. Kromě toho, po úplném vyzkoumání daného národa budete místo plánů tohoto národa získávat univerzální plány. 3. Plány - Dostal jsem národní plány výzkumného stromu, který jsem kompletně vyzkoumal. Lze to nějak vyměnit za jiný?Není to možné. Národní plány se však mohou ukázat jako užitečné i v budoucnu, pokud daný výzkumný strom získá nová vozidla nebo pokud až bude zavedená jiná možnost jak s nimi naložit. 4. Plány - Získal jsem všechny fragmenty pro daný tank, ale nemůžu si ho i přesto koupit.Kromě získání všech fragmentů, musíte vyzkoumat i všechny předchozí tanky a moduly potřebné k jejich dokončení a k přístupu na další tank.

Реклама | Adv