Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Акция «Внимание! Работает Арта»

Дата: 04.04.2013 17:01:02
Просмотр сообщенияTaHkucT_16 (04 Апр 2013 - 17:58) писал: скажи "нет" арте! :angry:

unball: Так точно! Садимся на ЛТ/СТ и в бою при помощи снарядов говорим "нет арте!"!  :izmena:

Реклама | Adv