Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Тест физики или перестрелки?

Дата: 22.08.2012 10:36:48
Marschig: Интересует не сферическая физика в вакууме, а влияние физики на игровой процесс, т.е. на бой.

Реклама | Adv