Реклама | Adv
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
 • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

100 lecie niepodległość POLSKI

Дата: 09.11.2018 15:08:40
View PostOMGdontShootMeNow, on 08 November 2018 - 10:36 PM, said: 11 listopada to nie rocznica odzyskania niepodległości tylko państwowe święto niepodległości* w rocznicę przyjęcia przez Piłsudskiego funkcji naczelnika państwa. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość  7-go października 1918 roku. Piłsudski postawił na Państwa Centralne i przegrywał. Rada Regencyjna miała łeb na karku i "za pięć dwunasta" ogłosiła niepodległość od Niemiec dając szansę, by Paderewski i Dmowski mogli przenieść nas z sojuszników Państw Centralnych do sojuszników Ententy, które uzyskała przewagę na froncie zachodnim. Niemcy wypuścili z "więzienia" Piłsudskiego, aby mieć pod kontrolą to co dzieje się na wschodzie ich kraju. Każda epoka ma swojego "Bolka". Traktat Wersalski podpisywaliśmy jako państwo zwycięskie w Wielkiej Wojnie :B.   * niby to samo a nie to samo

Falathi:   Warto jednak zauważyć, że Rada Regencyjna istniała z nadania Państw Centralnych, działała za ich zgodą  i ogłosiła nie tyle niepodłegłość, co przyszłą niepodległość w momencie, gdy wiadomo było że Niemcy przyjmują 14 punktów Wilsona jako warunki negocjacji pokojowych. 
Zresztą, warto wspomnieć o innych działaniach, choćby o Komisji Likwidacyjnej która zabrała się do roboty w Galicji gdy Austro - Węgry zaczęły się rozpadać. Odzyskanie niepodległości w 1918 to był zbiorowy efekt wysiłków Polaków, dopiero potem zaczęły się przepychanki o to czyje działania były najważniejsze i jedynie słuszne.   

Реклама | Adv